Yli 20€ tilaus = istutamme yhden puun Madagaskarille!

Yli 20€ tilaus = istutamme yhden puun Madagaskarille!

Luanto ja Suomen luonnonsuojeluliitto aloittavat yli vuoden mittaisen yhteistyön!


Haluamme olla mukana tukemassa metsien suojelua yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Madagaskarin paikallisten järjestöjen kanssa. Vastuullisena ja ekologisena yrityksenä haluamme antaa luonnolle takaisin niin paljon kuin mahdollista ja vuoden 2020 loppuun asti Luanto lahjoittaa jokaisesta yli 20€ ostoksesta yhden puun Suomen luonnonsuojeluliiton upealle Madagaskar-työlle.

Puiden istuttaminen sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Kasvaessaan yksi puu sitoo hiilidioksidipäästöjä jopa tuhannen kilon verran. Hiilidioksidi sitoutuu puuhun ja maaperään puun eliniän aikana. Samalla istutettu metsä toimii puskurina ja suojavyöhykkeenä alueella vielä jäljellä oleville suojelumetsille. Istutukset toteuttaa SLL:n Madagaskarin paikalliset yhteistyökumppanit yhdessä SLL:n kanssa. Metsitys on osa Suomen luonnonsuojeluliiton laajempaa kehitysyhteistyöprojektia Madagaskarilla, joka puiden istuttamisen lisäksi tukee metsien suojelua niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Luonnonsuojeluliiton Manondroala -metsiensuojeluhanke ennallistaa muiden tavoitteidensa ja menetelmiensä lisäksi trooppista metsää paikallisten järjestöjen kanssa. Hankkeen tavoitteena on yhdistää pirstaloituneet metsälaikut sekä säilyttää niiden uhanalainen eliölajisto. Hanke myös tukee ympäristöhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä, osallistaa paikallisyhteisön asukkaita ja kehittää paikallista osaamista sekä tarjoaa keinoja kokonaisvaltaiseen elämänlaadun parantamiseen. SLL:n työ tukee metsiensuojelua niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla ja näin ollen tukee ennallistusalueiden säilymistä metsänä myös tulevaisuudessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton eri Madagaskar-hankkeissa on vuodesta 2012 eri metsitysalueille istutettu yhteensä huikeat yli 120 000 puuta ja ennallistettu 120 hehtaaria metsää tarjoten tärkeää lisätuloa paikallisille ihmisille. Kestävien elinkeinojen luominen on hankkeissa keskeistä. Hankkeiden puitteissa ympäristökasvatusta on annettu sadoille koululaisille, opiskelijoille, turisteille ja muille vierailijoille.

Madagaskar on Afrikan kupeessa, Intian valtameressä sijaitseva saarivaltio, jonka luonnon monimuotoisuus on ainutlaatuinen koko maapallon mittakaavassa. Saaren eläin- ja kasvilajeista noin 80% löytyy ainoastaan Madagaskarilta. Madagaskarin sademetsät kuuluvat UNESCO:n maailmanperintökohteiden joukkoon. Saarivaltion metsäpeite hupenee nopeasti, ja jäljellä olevat metsät toimivat kotoperäisen lajiston viimeisenä turvapaikkana. Nämäkin metsät ovat pirstaleisia ja siten varsin haavoittuvia ihmisen vaikutukselle, kuten alueella perinteisesti harjoitetulle kaskiviljelylle sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomille ääri-ilmiöille.

Kuullessamme tästä mielettömästä hankkeesta oli päivänselvää, että Luanto haluaa olla mukana tukemassa ja auttamassa kohti vihreämpää luontoa, elämää ja ennalistamista. Vuoden 2020 loppuun mennessä jokainen yli 20€ tilaus tarkoittaa siis yhtä istutettua puuta Madagaskarille!


Lisätietoja:

Suomen luonnonsuojeluliitto

Kehitysyhteistyökoordinaattori Laura Blomberg

Puh. +358401440291

laura.blomberg@sll.fii

Kommentit

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.